Cappelen Damms Engelskseminar 2017

14.03.2017
Seminar

1. juni på Youngstorget

Cappelen Damms engelskseminar 2017 arrangeres i år i 12. etasje i Folketeaterbygningen i Oslo. Vi vil ha utsyn og tar oppstilling i Stratossfæren på "byens tak".

Programmet sikter også utover. Internasjonal engelsk står sentralt i programmet, med innslag om faget og læremidlene, men også om globalisering som utfordring og mulighet. Vi skal forsøke å forestille oss en ny verdensorden, nye perspektiver på det nasjonale og det globale med både britiske og amerikanske briller, og så må vi sette søkelys på oss selv som anglofile skandinaviske verdensborgere.

Engelskseminaret er gratis for lærere i videregående skole. Det har i år en klar vinkling mot Internasjonal engelsk, men vil ha mye nyttig og interessant innhold for alle som arbeider med engelskfaget i videregående skole.