Glossary: The Tell-Tale Heart

dull sløve

hearken lytte

haunt hjemsøke/heimsøkje

vulture gribb

dissimulation forstillelse / falsk framferd

cunningly listig

hinge hengsel

profound dypsindig/djupsindig

sagacity visdom

groan stønn

stifled halvkvalt/halvkvelt

overcharged overlesset/overlest

awe her: frykt

stalk with liste

crevice sprekk

hideous stygg

veil slør

marrow marg/merg

acuteness skarphet/skarpleik

tattoo banking, hamring

refrain holde tilbake / halde att

precaution forholdsregel/åtgjerd

wane forsvinne

dismember ta fra hverandre, skjære av armer og bein / ta frå kvarandre, skjere av armar og bein

scantling spant

tab bøtte/bytte

suavity mildhet/mildskap

depute sende ut

audacity frekkhet/skamløyse

vehemently voldsomt/kraftig

agony smerte

dissemble forstille seg / skape seg